K čemu slouží katastr nemovitostí a proč používat GeoPas.cz?

GeoPas.cz

Český katastr nemovitostí je důležitým zdrojem údajů o nemovitostech v České republice, který obsahuje podrobný popis všech nemovitostí, jejich soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k nim. Součástí evidence jsou i věcná břemena k pozemkům, jako jsou věcná břemena užívání, právo cesty, přístupu pro energetické společnosti apod.

Zápis do katastru nemovitostí lze provést jedním ze čtyř způsobů: zápisem, záznamem, poznámkou nebo výmazem. Pořadí těchto zápisů práv do katastru nemovitostí je určeno okamžikem, kdy je návrh na zápis doručen místně příslušnému katastrálnímu úřadu.

Pro přístup k informacím v katastru je k dispozici dokument známý jako list vlastnictví (LV). Tento dokument obsahuje všechny potřebné informace a je volně přístupný prostřednictvím online náhledu nebo ke stažení v plném znění na webu. Podrobný výstup je možné vytisknout prostřednictvím Czech Pointu a bude stát 50 Kč/strana.

Kdy je nahlížení do KN neocenitelné?

Katastrální mapa je neocenitelným zdrojem informací pro realitní makléře, ale i pro všechny, kteří si chtějí ověřit právní stav nemovitosti. Ověřují se zde nejen skuteční vlastníci nemovitosti, ale také její právní stav, například smluvní zástavní práva v případě hypoték či nebankovních úvěrů nebo soudcovská zástavní práva v případě exekucí.

V čem boduje služba GeoPas.cz?

GeoPas.cz poskytuje komplexní pohled na Českou republiku - zobrazuje detailní popis pro každé katastrální území. Shromažďuje a konsoliduje informace z různých zdrojů a propojuje je s územními celky, což uživatelům umožňuje zjistit užitečné informace o dané adrese a jejím okolí. Obsahuje údaje o pokrytí internetem, vzdálenosti bankomatů, dostupnosti Alzaboxů a prodejen Alza, hlučnosti prostředí, znečištění ovzduší, záplavových oblastech, radonovém indexu a o tom, zda se na dané adrese nachází firma.

Ucelenou představu vám poskytne například tato stránka pro katastrální území Ostravice 2.

Publikováno: 05. 01. 2022 / Aktualizováno: 25. 02. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Katka Roubalová