Kdy lze získat dotaci na nový dům?

Ještě stále funguje dotační program Nová zelená úsporám, z něhož lze čerpat dotaci až do konce příštího roku. V rámci programu si lze požádat kupříkladu o dotaci na zateplení nebo také o dotaci na novostavbu. Ta se však vztahuje jenom na nízkoenergetické domy čili na domy, které se pyšní nízkou energetickou náročností. Od letošního roku se však mohou stavit pouze nízkoenergetické domy, tudíž lze říct, že prakticky každý majitel domu může o nemalý finanční příspěvek požádat.

V případě novostavby se může dotace dotknout až bezmála půl milionu korun. Nemluvíme tedy o malých finančních příspěvcích, naopak mluvíme o částkách, které se mohou výrazně promítnout do rodinného rozpočtu. Jenže jak tak velký příspěvek získat?

Kdy lze získat dotaci na nový dům?

Pokud chcete získat dotaci na novostavbu, musíte splnit několik podmínek. Předně se musíte vejít do předem stanovených rozměrů. Dotace na novostavbu je určena domům s maximální velikostí 350 metrů čtverečních celkové energeticky vztažné plochy. Poté už je na vás, jak úsporný dům postavíte. Obecně platí, že čím úspornější dům bude, tím větší dotaci na novostavbu lze získat.

Při stanovování výše dotace bude hrát roli to, jak vysoká je měrná roční spotřeba tepla na vytápění, dále jaká je měrná neobnovitelná primární energie. Zajímat se budou i o průvzdušnost obálky budovy nebo také o nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti.

Jak lze snížit energetickou úsporu novostavby?

Ptáte se, jak konkrétně vytvořit z nového příbytku skutečně úsporné bydlení? Možností je vícero. Stačí, když se na střechu instaluje fotovoltaická elektrárna nebo když způsobem vytápění bude tepelné čerpadlo. Také je dobré instalovat do domácnosti rekuperační jednotku (čili řízené větrání tepla) a úsporné je i podlahové vytápění.

Publikováno: 31. 12. 2020

Kategorie: Ostatní

Autor: Katka Roubalová