Pojištění domácnosti: Jak správně nastavit pojistné limity?

Přestože obliba pojištění domácnosti stále roste, ukazuje se, že někteří lidé si jej nadále pletou s pojištěním nemovitosti. Jaký je mezi těmito dvěma pojišťovnickými produkty rozdíl a proč je důležité správně nastavit pojistné limity?

Pojištění domácnosti a nemovitosti

Zatímco pojištění domácnosti zahrnuje téměř veškeré vybavení a další věci, které tvoří vaši domácnost, pojištění nemovitosti zahrnuje stavbu jako takovou. Řeč je o stěnách, stropu, střeše, oknech, okapech, omítce atd. Do domácnosti avšak počítáme nábytek, elektrospotřebiče, knihy, oblečení, cennosti a dokonce i šperky.

Pojištění se také ve většině případech vztahuje i na majetek, který máte ve sklepních kójích nebo v garáži, přesné pojistné podmínky je ale vždy důležité ověřit. Je si také nutné uvědomit, že při určitém druhu pojistných událostí je potřebné mít oba druhy pojištění. Například při tornádu budete potřebovat krýt škody jak na vybavení domácnosti, tak na stavbě jako takové. To samé platí pro povodně a vlastně i ostatní živelní pohromy.

Vodovodní škody

Pozor ale, některé základní varianty pojištění nezahrnují tu vůbec nejčastější pojistnou událost, a tou je škoda v domácnosti způsobená vodou unikající z vodovodního zařízení. Je si tak vždy dobré tyto informace dopředu ověřit. Ideální je využít online srovnávačů pojištění, které po zadání pár základních údajů srovnají všechny dostupné nabídky na trhu. Na Klik.cz trvá výběr nabídek pár vteřin a během chvíle vidíte všechny potřebné údaje, tedy kolik za pojištění zaplatíte a jaké jsou pojistné limity. Pojištění si navíc lze okamžitě online sjednat, žádná zbytečná byrokracie není potřeba.

Pojistné limity

Při pojištění domácnosti je vůbec nejdůležitější stanovit odpovídající pojistné limity. Jedná se o částku, kterou můžete od pojišťovny maximálně dostat v případě pojistné události. Nevyplatí se ji ale nadhodnocovat. Pojišťovna vám totiž vždy vyplatí jen takovou částku, která reálně odpovídá hodnotě pojištěného majetku. Pokud ale pojistný limit nadhodnotíte, budete po celou dobu pojištění platit více, a přitom více nedostanete.

Cenu pojištění ovlivňuje výše pojistného limitu asi nejvíce. Možná proto se spoustu lidí snaží ušetřit a domácnost záměrně podhodnocují s vědomím toho, že existuje jen velmi malá pravděpodobnost, že by bylo zničeno vše najednou. V praxi to ale znamená, že neobdržíte náhradu do výše pojistné částky, ale pouze její poměrnou část k hodnotě domácnosti. A jak pojistný limit správně spočítat?

Hodnota věcí, které jsou součástí domácnosti, tvoří základ pro správné stanovení pojistného limitu. Při jeho výpočtu se zeptejte sami sebe, za kolik peněz byste celou domácnost vybavili znovu v případě jejího kompletního zničení. Do těchto úvah nezapomeňte zahrnout všechny elektrospotřebiče, nábytek, knihy i obrazy. Navést vás také mohou online kalkulačky, do kterých je třeba zadat základní údaje o domácnosti a které vám pomocí jednoduchého algoritmu vypočítají minimální pojistnou částku. Pozor ale, toto číslo by mělo být opravdu jen orientační. Pojistné limity nezapomínejte měnit spolu s tím, jak byt rekonstruujete nebo dokupujete vybavení.

Publikováno: 08. 02. 2022

Kategorie: Finance

Autor: Katka Roubalová